User Experience

 KIJK DOOR DE OGEN VAN DE GEBRUIKER

Expert review

Een expert review is een evaluatie van jouw site op gebruikersvriendelijkheid, gebruikersgemak, efficiëntie, uiterlijk (design), uitstraling en
verwachting. Advies en oplossingen aandragen op basis van een analyse.
Persona en scenario


Het in kaart brengen van de type gebruikers. Hieruit volgt een set van gebruikerswensen en interacties. Deze worden verwerkt in een scenario welke de verwachtingen van de gebruiker beschrijft.


Functionaliteiten


Functionaliteiten in kaart brengen. In een sessie wordt op een creatieve manier alle eisen en wensen van jouw website gedefinieerd. Hierdoor krijg je inzicht in de belangrijkste taken van de website.


Usability


Het testen van de gebruikersvriendelijkheid van je website. Er zijn verschillende manieren om te testen o.a.; A/B testen (test naar de effectiviteit en de kwaliteit van de verschillende versies van een banner, pagina of nieuwsbrief), Card Sorting; (onderzoek navigatiestructuur), Gebruikers enquête (vragenlijsten voor subjectieve meningen).