01 november 2003

Rechtspraak - Webbased HTML Prototype


Voor het Tolken- en Vertalersregister van de Rechtspraak heeft Yura van Winden het design en de html-bouw van een prototype ontwikkeld. Het prototype bestond uit selectie en beheer van een tolk en/of vertaler. (nov-dec 2003)


Capgemini / november 2003