01 april 2004

Prorail applicatie medewerker InfoPlus-programma

Ontwikkeling van richtlijnen voor de gebruikersinterfaces van de systemen die ontwikkeld worden binnen het kader van het InfoPlus-programma en die gericht zijn op de medewerkers Omroep. Met archetypische beschrijvingen van gebruikers (persona’s) en hun cruciale mens-middel interactietaken (sleutelscenario’s) zijn usability testen opgezet door o.a. Yura van Winden. Het resultaat van het proces ‘interactieontwerp’ zijn de Interface Design Standards en het showcase-prototype. Deze vormen de leidraad voor softwareleveranciers bij de ontwikkeling van de gebruikersinterfaces op de door hun te bouwen systemen.

Capgemini / april 2004