01 maart 2005

O2 Dublin E-commerce website en O2 Styleguide


Yura heeft samen met O2 persona’s (fictieve gebruikers met specifieke wensen en behoeften gebaseerd op de doelgroep van O2) en scenario’s opgesteld. Aan de hand van deze persona’s en scenario’s is een nieuwe sitestructuur en webdesign ontwikkeld. Er zijn tevens prototypes gebouwd waarbij Rich Internet Applications (RIA) technologie is toegepast. Deze technologie maakt het mogelijk interactievere user interfaces te ontwikkelen, waarbij de gebruiker intuïtiever en sneller een keuze kan maken.

Yura heeft 7 weken in Dublin Ierland meegewerkt aan het O2 project. Zij was voornamelijk verantwoordelijk voor de User Interface en heeft een nieuw Visueel Design opgesteld voor de website van O2 in samenwerking met het Brand team van O2. Naast de e-commerce website is er door Yura er een Styleguide ontwikkeld. De O2 Styleguide bevat visuele en usability richtlijnen voor de website, met als doel de website zo consistent mogelijk te houden.

Tevens heeft Yura voor O2 een Phoneselector ontwikkeld. Deze O2 Phoneselector is gemaakt in Macromedia Flex. Yura heeft het interactie model en het visueel design voor de O2 Phoneselector gemaakt.

Capgemini / maart 2005