01 juni 2005

SenterNovem SNIP - SenterNovem intranetsite Informatie Portaal

SenterNovem, een agentschap van het Ministerie van Economische Zaken, heeft Capgemini gevraagd om een nieuw intranet te ontwikkelen. Omdat de organisatie is ontstaan uit een fusie hadden zij nu twee heel verschillende intranetsites. Capgemini heeft hiervoor een uitgebreide UCD-fase (User Center Design, de gebruiker centraal) aan een Tridion implementatie gekoppeld.

Yura heeft samen met een gebruikersgroep van 14 man in 6 weken onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van de gebruikers. Elke week werden er workshops gehouden, als requirements workshop, cardsorting, paper based prototype. Uit de resultaten uit de workshops zijn o.a. een persona, een scenario, een UIS (User Interface Structure) en een visueel design ontwikkeld.


Capgemini / juni 2005