01 april 2006

PBWBA - Postbank Winkel Balie Applicatie

De Postkantoren gaan veranderen in Postbank winkels. De setting zal zo zijn dat de baliemedewerker met de applicatie werkt, maar de klant kan meekijken. Yura heet voor de Postbank Winkel Balie Applicatie een Visueel Design ontwikkeld welke aansluit bij de Postbank look en feel. Ze heeft alle Use Cases van de applicatie vertaald in het User Interface Design. Daarnaast heeft zij een Styleguide geschreven welke visuele en usability richtlijnen bevat.Capgemini / maart 2006 - juni 2006