01 juni 2006

Intranet gemeente Rotterdam

Ontwikkeling van een nieuw gemeentebreed intranet voor de gemeente Rotterdam. Een ambitieus intranet dat elke ambtenaar een gepersonaliseerde mix van taakinformatie en kennisdeling biedt. Yura van Winden heeft voor de gemeente Rotterdam persona's en scenario's ontwikkeld op basis van de vele verschillende onderdelen binnen de gemeente Rotterdam. Daaruit volgend zijn, door middel van workshops, de taakanalyses (functionaliteiten) en de site structuur ontwikkeld. Als laatste zijn schetsen en een aanzet voor het visuele ontwerp gedaan door Yura van Winden.

Capgemini juni - september 2006