01 november 2007

Postbank - ING vertaling online brand

Vertaling van het Postbank brand naar het nieuwe ING brand voor de Postbank Winkel Balie Applicatie / ING kantoor applicatie. Yura heeft Use Cases van de applicatie vertaald in het User Interface Design. Daarnaast heeft zij een Styleguide geschreven welke visuele en usability richtlijnen bevat. Als 2e traject heeft ze als Creative Consultant het Zakelijke menu geintegreerd in de applicatie d.m.v. workshops en presentaties met de klant. ING Lisa User Interface Richtlijnen

Capgemini 11/2007 - 08/2008