01 oktober 2008

RAIN Politie

De Politie Nederland heeft de ambitie uitgesproken om in de toekomst meer gebruik te gaan maken van digitale en online (realtimne) mogelijkheden. De vraag aan Capgemini was om hier een toekomst beeld over neer te leggen. Samen met de RAIN ‘RApid INnovation’ afdeling (RAIN helpt organisaties met behulp van een fysieke en virtuele omgeving duurzame nieuwe businessmodellen uit te werken om zo te groeien tot een Service Oriented Enterprise), heeft mevrouw van Winden een demo ontworpen. Mevrouw van Winden was verantwoordelijk voor het scenario, de interactiviteit en de visualisatie. Daarnaast heeft ze de als teamlead het team aangestuurd voor een succesvolle realisatie. In de realisatie is een betere samenwerking tussen politie, brandweer en het leger te zien en wordt gebruik gemaakt van o.a. map view en foto's en video van mobiele telefoons.

Capgemini / oktober 2008