01 juli 2010

UWV iRise prototype

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en verzorgt in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, WAZO en Ziektewet), arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Yura van Winden heeft voor het UWV een iRise demo vormgegeven welke een toekomst beeld schetst hoe UWV om dient te gaan met de UWV website, mobile en social media.