02 februari 2011

Nibud Geldgripper online applicatie

De Nibud Geldgripper is een online applicatie voor de consument en dient ter bewustwording en inzicht van de persoonlijke financiële situatie. Yura van Winden heeft gewerkt aan het onderkennen van de wensen van de klant, aan het ontwikkelen van interactie voor de financiële processen die moeiteloos door vele Nederlandse gebruikers te begrijpen en te gebruiken zou zijn. De uit te voeren activiteiten bevatten onder andere het interaction- en visual design en het adviseren van de product owners over de oplossingen en alternatieven. Yura van Winden heeft een styleguide opgesteld die voor de developers als guideline wordt gehanteerd bij de verder implementatie. Yura van Winden heeft een advies opgesteld over de usability test voor het Nibud.