01 juli 2004

SenterNovem Internet site - www.senternovem.nl


Senter en Novem, twee agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken, zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. Binnen SenterNovem heeft Yura van Winden werkte als usability analist voor SenterNovem, via het User Center Design proces heeft ze prototypes (in HTML Templates) ontworpen en uiteindelijk de user interface voor de nieuwe website ontwikkeld.


Capgemini / juli 2004