01 september 2004

DTe Internet site en NMa Intranet - www.dte.nl


DTe Internet site en NMa Intranet - www.dte.nl
De uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet en het toezicht op de naleving van deze wetten is opgedragen aan de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe). DTe is een dienst die ressorteert onder de Minister van Economische Zaken en is als kamer ondergebracht bij de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa). Yura van Winden ontwikkeld een nieuwe website voor DTe, zij werkte als usability analist en was verantwoordelijk voor de user interface. Tevens bouwde zij de HTML Templates.

SenterNovem Internet site - www.senternovem.nl
Senter en Novem, twee agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken, zijn gefuseerd. De nieuwe organisatie bundelt kennis van innovatie, energie, klimaat, milieu en leefomgeving. Binnen SenterNovem heeft Yura van Winden werkte als usability analist voor SenterNovem, via het User Center Design proces heeft ze prototypes (in HTML Templates) ontworpen en uiteindelijk de user interface voor de nieuwe website ontwikkeld.

Capgemini / september 2004