01 februari 2012

RDV en Card sorting Politie intranet


De strategie voor 1 Landelijk intranet met een stappenplan naar een persoonlijk, sociaal en taakgericht intranet wordt door de Politie uitgerold. Om het Landelijk intranet in kaart te brengen heeft Yura van Winden de klant te weten overtuigen van een RDV traject. RDV staat voor Rapid Design & Visualisation. Yura van Winden had de leiding over het totale RDV traject met als resultaat dat de wensen en eisen samen met de opdrachtgever, de gebruiker en de technische mensen waren verzameld om snel tot een gebruikersvriendelijk ontwerp te komen. Na RDV is Yura van Winden binnen de politie een grootschalig card sorting onderzoek gestart. Card sorting is een Usability methode naar de navigatiestructuur, het geeft inzicht in de manier waarop mensen navigeren. Het resultaat vormde voor de Politie een advies voor een onderwerp gericht intranet