01 september 2012

Landelijk intranet fase 1, 2 en 3

Het Politie intranet is het domein waar de politie al zijn medewerkers kan bereiken. Het Politie intranet biedt nieuws over de grote reorganisatie naar de Nationale politie. Het samenvoegen van de 26 korpsen naar 10 regionale eenheden, het uitfaseren van oude intranetten. De start van 1 Politie intranet komt voort uit de Strategie die voorheen is ontwikkeld (zie verder in cv). Yura van Winden heeft de raodmap voor de realisatie fase opgesteld en had de leiding op het ready team. Het ready team, een multidisciplinair team van ongeveer 6 personen, aansturen en motiveren (informatie analyse, ux, test, kennis en beheer). De juiste documenttatie opleveren aan het development team. Werken volgens de Agile scrum projectbesturing; in korte sprints werken naar een oplevering, met als zichtbaar resultaat voor de politie medewerker een steeds groeiend intranet.